Auction Sniper

Automated Sniping for eBay Auctions

Algemene voorwaarden

Richtlijnen van de Community

De AuctionSniper website wordt aan u beschikbaar gesteld door AuctionSniper. AuctionSniper en haar affiliates brengen verlenen u hun diensten onder de volgende voorwaarden. Ter aanvulling, wanneer u enig AuctionSniper of gerelateerde dienst gebruikt, bent u onderwerp van de regels, richtlijnen, beleid en voorwaarden die toepasbaar zijn op deze dienst. AuctionSniper houdt zich het recht voorbehouden om deze voorwaarden van tijd tot tijd te veranderen en aan te passen. Uw gebruik van Auction Sniper en de Auction Sniper websites onderbouwen het feit dat u overeen bent gekomen met al deze voorwaarden.

Legale voorwaarden

Copyright
Alle inhoud die is opgenomen in deze website, zoals tekst, plaatjes, logo's, buttons, audiobestanden en software, is het eigendom van AuctionSniper of inhoud-leveranciers en wordt beschermd door de internationale copyright-wet. De compilatie (hiermee wordt de verzameling, samenstelling en assemblage) van alle inhoud op deze website is het exclusieve eigendom van AuctionSniper en wordt beschermd door de internationale copyright-wet. Alle software die gebruikt wordt op deze website is het eigendom van AuctionSniper en wordt beschermd door de internationale copyright-wet. De inhoud en software op deze website kan gebruikt worden als een verkoop en verkoopmanagement-bron. Ieder ander gebruik, inclusief de reproductie, verandering, distributie, transmissie, republicatie of uitvoering van de inhoud van deze website is streng verboden.

Handelsmerken
Auction Sniper en het Auction Sniper logo, zijn handelsmerken van AuctionSniper, in de Verenigde Staten en andere landen. AuctionSniper's handelsmerken mogen niet gebruikt worden in verbinding met ieder product of iedere dienst die niet van AuctionSniper is, op iedere manier dat dat verwarring bij klanten teweeg zou brengen, of op iedere manier dat het AuctionSniper kleineert of in diskrediet brengt. Andere handelsmerken en handelsnamen behoren bij hun respectievelijke eigenaren.

Gebruik van de website
Deze website of enig onderdeel van deze website mag niet worden nagemaakt, verveelvoudigd, gekopieerd, verkocht, opnieuw verkocht of op iedere andere manier geëxploiteerd worden voor welk commercieel doel dan ook dat niet duidelijk is toegestaan door AuctionSniper. AuctionSniper en haar affiliates behouden het recht voor om diensten te weigeren, om accounts stop te zetten, en/of het cancellen van orders in discretie, inclusief (zonder limiet) als AuctionSniper denkt dat de gebruiker de toegepaste wet misbruikt of schadelijk is voor de doelen van AuctionSniper en haar affiliates.

Copyright Klachten
AuctionSniper an haar affiliates respecteren het intellectuele eigendom van anderen. Wanneer u denk dat uw werk gekopieerd is op een manier dat het inbreuk maakt op het copyright , volg dan onze Procedure voor claims op inbreuk op het copyright.

Geen aansprakelijkheid voor diensten
U begrijpt en gaat akkoord met het feit dat AuctionSniper de plaatsing van uw bod op eBay niet kan garanderen. Terwijl AuctionSniper redelijke moeite doet om de performance van haar services veilig te stellen, kunnen vele factoren een correcte plaatsing van uw bod in de weg staan. AuctionSniper ziet af van alle aansprakelijkheid voor biedingen die zijn aangevraagd, maar niet geplaatst worden op eBay.

ONTKENNING
DEZE WEBSITE WORDT BESCHIKBAAR GESTELD DOOR AuctionSniper OP EN "ZOALS HET IS" BASIS. AuctionSniper GEEFT GEEN VERTEGENWOORDIGING OF GARANTIE IN IEDERE VORM, EXPLICIET OF IMPLICIET, OP DE WERKING VAN DE WEBSITE OF DE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN OF PRODUCTEN IN DEZE WEBSITE. UIT DE VOLLE OMVANG DIE DE TOEGEPASTE WETGEVING TOESTAAT, AuctionSniper ONTKENT ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF EXPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEGRENSD TOT IMPLICIETE GARANTIES OF VERKOOPBAARHEID EN TOEPASBAARHEID VOOR EEN PARTICULIER DOELEIND. AuctionSniper ZAL NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE VAN WELKE SOORT OOK VOORTKOMEND UIT HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEGRENSD TOT DIRECTE, INDIRECTE, TOEVALLIGE, OPZETTELIJKE EN CONSEQUENTIËLE SCHADE.

Toegepaste wetgeving
Deze website is gemaakt en gecontroleerd door AuctionSniper in California, USA. Daarom regeert de wetgeving van de State of California alle ontkenningen, voorwaarden op deze website, zonder een conflict tussen verschillende wets-principes. We behouden ons het recht voor om veranderingen aan te brengen in onze website en in deze ontkenningen en voorwaarden, op ieder tijdstip.

Links naar websites van derden
De AuctionSniper en geaffilieerde websites kunnen links naar andere websites (Gelinkte Websites) bevatten. De gelinkte websites vallen niet onder de controle van AuctionSniper en AuctionSniper is niet verantwoordelijk voor de inhoud van alle gelinkte websites, inclusief zonder limiet iedere link in een gelinkte website, of een verandering of update naar een gelinkte website. Wanneer u op links klikt in e-mails van deze site, naar verschillende handelaren en een aankoop doet, kan dit resulteren in deze site een commissie verdienen. Affiliate programma's en affiliaties omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het eBay Partner Network.

Geen onwettig of verboden gebruik
Als voorwaarde voor uw gebruik van de Auction Sniper en geaffilieerde websites, geeft u AuctionSniper de garantie dat u de AuctionSniper of geaffilieerde websites niet gebruikt voor ieder doel dat onwettig of verboden is door deze voorwaarden. U mag de AuctionSniper of geaffilieerde sites niet gebruik op iedere manier dat de website schade aanbrengt, buiten gebruik stelt, overbelast of schaadt. U mag niet beschikken of een poging doen te beschikken over materialen of informatie door bedoelingen die niet intentioneel door AuctionSniper of geaffilieerde websites beschikbaar zijn of mogelijk zijn gemaakt. AuctionSniper behoudt zicht het recht voor om op ieder tijdstip informatie te ontsluiten om tegemoet te komen aan de toegepaste wet- of regelgeving, een gouvermenteel verzoek of om informatie of materialen aan te passen, te weigeren, te plaatsen of te verwijderen, geheel of in gedeelten, binnen AuctionSniper's eigen discretie.

Materialen die beschikbaar zijn gesteld aan AuctionSniper of gepost zijn op een AuctionSniper geaffilieerde website
AuctionSniper en haar geaffilieerden claimen geen eigenaar te zijn van de materialen die u aan AuctionSniper beschikbaar stelt (inclusief feedback en suggesties), of plaatst, of uploadt, of als input geeft bij iedere AuctionSniper of geassocieerde dienst.

Software beschikbaar op de AuctionSniper of geaffilieerde websites
Software die beschikbaar is gemaakt om te downloaden van de AuctionSniper websites (Software) is het auteursrechtelijk beschermde werk van AuctionSniper, Inc. en/of leveranciers. Uw gebruik van deze Software wordt geregeerd door de voorwaarden uit de End User License Agreement (Eindgebruiker Licentie Overeenkomst) die toegevoegd is aan de Software. DE SOFTWARE VOLDOET GEGARANDEERD ALLEEN AAN DE TERMEN UIT DE LICENSE AGREEMENT. U onderkent dat de software, en iedere documentatie en/of technische informatie die erbij wordt geleverd onderwerp is van toepasbare export-controle-wetgeving en -regelgeving van de Verenigde Staten. U komt overeen om de software niet uit te voeren of opnieuw uit te voeren, direct of indirect, naar ieder land dat onderwerp is van de export-restricties.

Kosten en betaling
AuctionSniper behoudt zich het recht voor om kosten te vragen voor bepaalde diensten, net als transactie-kosten die gebaseerd zijn op bepaalde complete tranasacties. AuctionSniper behoudt zich verder het recht voor om de prijzen van de kosten van tijd tot tijd aan te passen.

Procedure voor claims op inbreuk op het copyright.
Wanneer u denkt dat uw werk gekopieerd is op een manier die inbreuk maakt op het copyright, stel dan de hieronder gespecifieerde informatie beschikbaar aan AuctionSniper's copyright-verantwoordelijke. Merk op dat deze procedure exclusief is om AuctionSniper en haar geaffilieerden op de hoogte te stellen dat er inbreuk is gemaakt op uw materiaal waarop copyright berust. Contacteer ons copyright@auctionsniper.com.
  • Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die geautoriseerd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht.
  • Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermd werk waarop inbreuk is gemaakt.
  • Een beschrijving van waar het materiaal waarop inbreuk is gemaakt op de site staat, inclusief het ID-nummer, wanneer toepasbaar.
  • Uw adres, telefoonnummer en e-mail adres.
  • Een verklaring van u dat u goed vertrouwen heeft dat het gebruik niet is goedgekeurd door de auteursrecht-eigenaar, zijn agent of de wet
  • Een verklaring van u dat de bovenstaande informatie volgens uw weten juist is en dat u de auteursrecht-eigenaar bent of dat u geautoriseerd bent om te handelen in naam van de auteursrecht-eigenaar.

Promotional Offers
Auction Sniper reserves the right to discontinue a promotional offer at any time. Free snipes awarded to users based on money deposited will remain free as long as the deposit is on file. If a refund is requested after the free snipe has been used and redeemed, the user will be refunded their deposit amount minus the cost of the free snipe. Rules of promotional offers are subject to change at any time.